Svenska Akademien borde stått i bredd

Bild lånad av Sändaren
Svenska Akademien har stora problem. Mycket händer som skapar huvudbry. Det som började med omfattande anklagelser om sexuella övergrepp omskrivna i DN har utvecklat sig till ställningskrig mellan Akademiens medlemmar. Som betraktare utifrån tycks striden handla om utredningen Sara Danius, ständig sekreterare, på eget bevåg uppges ha beställt av advokatbyrå i syfte att bringa klarhet i ärendet. Utredningen är ännu inte offentlig, men utifrån vad vi kunnat läsa oss till sig i media verkar bara tanken på den fått flera ledamöter att gå i taket. Troligtvis pekar advokatbyrån ut omfattande brister akademiledamöter vill dölja? Inget vi vet ännu, men enligt uppgifter i pressen är advokatbyråns inblandning känslig. Om jag får gissa avslöjas inte bara att sällskapet haft kännedom om sexuella oegentligheter man låtit passera utan även interna privilegier och vänskapskorruption allmänheten kommer ta avstånd ifrån ifall det kommer fram? Om detta stämmer förstår vi varför några ledamöter agerat sensationellt illa. Mycket står på spel. Status, pengar, heder… Uppgifter gör gällande att åtminstone Horace Engdahl önskat stoppa utredningen. Tippar anledningen till varför Engdahl pekade ut Danius som den "sämsta ständige sekreteraren sedan 1786" var hennes avsikt att städa upp en gång för alla och modernisering av Akademien aldrig var henne främmande? I så fall hotade Danius rådande förhållanden och förmåner viktigare för vissa än för andra varför hon blev fienden? Kanske visste Sara Danius utredningen aldrig blivit av om hon inte agerat på egen hand?
Vilka som hade intresse av att stoppa den kanske var ett problem i sig? Föredömligt ledarskap om så är fallet.

Tidigare idag meddelade Kungen, Svenska Akademiens högste beskyddare, han ändrat i stadgarna. Nu ska avgående ledamöter kunna ersättas med nya. Välkommen förändring som ligger i tiden. Men Kungens agerande löser inte Akademiens kris. Förtroendet är i botten av andra skäl. Fler kommer troligtvis tvingas lämna innan dimman skingras. Gissningsvis Sture Allén och framförallt Horace Engdahl som grävt sin egen grav med sitt mycket oprofessionella utspel gentemot Danius i Expressen. Om Engdahl varit tyst och låtit utredningen verka hade han inte stått här idag som kulturmannen ingen längre respekterar. Kom att tänka på hans före detta makas bok "Stå i bredd" när jag skriver det här. Han borde ha läst den och tagit intryck av kvinnorörelsens förändringsarbete vars erfarenhet är: tillsammans har man styrkan att förändra.

Hålla fast vid gammalt som blivit omodernt omöjliggör egen och andras utveckling. I boken Stå i bredd skriven av Ebba Witt-Brattström (2014) berättas om hur 70-talets kvinnorörelse agerade för förändring av sin historiskt trängda situation. Deras paroller hade gett Engdahl kunskap om vad krislägen kräver. Varför inte: "Vi måste skapa en framtid. Vi måste återerövra vår historia" något Kvinnoligan i Lund skrev på 70-talet? Vi utgör nyckelbegreppet., gemensam framtid före enskilda privilegier.

Måtte Akademien överleva sin smutsiga byk! Till skillnad mot ledamötena är Svenska Akademiens funktion oersättlig.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vem vet vad som hade förhindrat Aviciis död?

Det kom ett hot som utvecklades till omfattande hatdrev mot min person

Grattis på alla hjärtans dag!