Hanif Bali (M) tvingas gå från partistyrelsen. Duperad av Chang Frick

Riksdagsledamoten Hanif Bali har ikväll fått lämna Moderaternas partistyrelse på grund av intima förbindelser med kontroversielle Chang Frick som jobbat för Russian Today, rysk regimmedia, tillika ansvarig för den alternativa nyhetssidan Nyheter Idag, en person Hanif Bali okritiskt tagit emot information från och sedan använt för att försöka underminera Utrikesdepartementet (UD) och den säkerhetspolitiska journalisten och meriterade Rysslandskännaren Patrik Oksanen verksam inom Mittmedia.

Det börjar med att Oksanen publicerar en artikel om Ukrainsk människorättskämpe han fått kontakt med via UD. Endast 18 minuter efter publiceringen twittrar Hanif Bali ut kopior på den e-postkonversation Oksanen och UD haft i ärendet. Bali insinuerar att Oksanen och UD är i maskopi, att artikeln skulle vara ett beställningsjobb från UD och att Oksanen går i UD:s ledband. UD reagerar direkt på Balis publicering. De noterar att Pelle Zackrisson, medarbetare vid Nyheter Idag, begärt ut e-postkorrespondensen mellan UD och Patrik Oksanen specifikt, inga andra, direkt efter kontakten mellan Oksanen och människorättsaktivisten var förmedlad av UD. Denna tajming är anmärkningsvärd varför UD misstänker ryskt spionage och utredning inleds. UD kontaktar samtidigt Moderaterna gällande e-posten Nyheter Idag begärt ut och Bali publicerat. Efter uppmaning från Moderatledningen raderar Bali tweetsen om Oksanen och UD samtidigt som Dagens Nyheter (DN) undersöker händelsen och skriver en rad artiklar i ärendet. Motstridiga uppgifter synliggörs och frågorna hopar sig. Kanske mest uppseendeväckande är att Bali ger tre olika förklaringar till hur han kom över e-posten, vilket får den moderata partilednigen se rött. Förtroendet är skadat. Bali och Frick medger till slut att Bali fått mailen direkt av Frick. Moderaterna tar beslut om internutredning och informerar SÄPO om Balis förehavanden. Den nära relationen med Kreml-vänliga Frick bekymrar. Vad har Bali för utbyte av honom? Fick Nyheter Idag tips om det annalkande mötet av främmande makt? Nyheter Idag förnekar spioneri. Pelle Zackrisson säger till DN att slumpen fått honom att begära ut uppgifterna just då, vilket verkar osannolikt. Skandalen är ett faktum. Riksdagspolitikern Bali har agerat omdömeslöst. Han har brustit i källkritiken, agerat tvärtemot traditionell Moderat säkerhetspolitik när det gäller Ryssland och beblandat sig med personer som uppfattas som möjliga säkerhetsrisker på grund av sin Kreml-vänliga verksamhet. På söndagskvällen kommer beskedet. Hanif Bali lämnar Moderaternas partistyrelse och Twitter efter oaktsamt beteende. Bali meddelar samtidigt att han bett Oksanen om ursäkt och förklarar händelseförloppet och beslutet i sin Facebook där han fortsättningsvis kommer bedriva opinion.

Hur kunde det bli så här? Varför är händelsen bekymmersam? "Det var bara några mail", menar skeptiker. För det första måste man förstå att Ryssland bedriver påverkansaktioner i Sverige och i andra länder i syfte att skapa splittring. I samband med val ökar dessa aktiviteter. Putin-regimen vill skapa oreda i världen. Strategin är att rubba rådande maktbalanser i syfte att skaffa sig överläge gentemot väst. Att påverkansoperationer pågår vet vi. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har till uppgift att kartlägga yttre hot såsom psykologisk krigsföring och påverkanskampanjer. MSB har genomfört en genomlysning inför det kommande valet i Sverige tillsammans med SÄPO och försvarsunderrättelsetjänster som MUST och FRA för att se vilka metoder som kan komma användas mot Sverige. Några man pekat ut är: hacka digitala valsystem, sprida falska nyheter, infiltrera politiska rörelser, öka polariseringen via sociala medier och vanligaste sättet, att försöka påverka politiker och tjänstemän direkt. I USA är Rysslands inblandning i senaste presidentvalet dokumenterad. Där har Ryssland spridit desinformation och ofördelaktiga uppgifter om Hillary Clinton till förmån för Donald Trump vars medarbetare stått i nära kontakt med Ryssland. Att Sverige skulle vara förskonat gällande försök till rysk påverkan är otänkbart. I det här fallet kan dock spionaget varit riktat mot den Ukrainska människorättsaktivisten, kritiker till den ryska regimen, och inte mot UD eller Oksanen. Men det gör inte saken mindre problematisk. 

"I Sverige ser vi hur rysk propaganda är det rådande narrativet på den högra kanten från Kent Ekeroths (SD) Samhällsnytt och Nyheter Idag, som drivs av ett bolag som ägs av Medborgerlig Samlings partiledare ordförande Ilan Sadé, och sedan vidare hela vägen till nazisterna i NMR". Patrik Oksanen i Expressen 30 december 2017.

http://www.gp.se/nyheter/sverige/hemlig-rapport-visar-hoten-mot-valet-2018-1.4940168

Påverkan från främmande makt utgör hot mot demokratin. Vi har inte råd att vara naiva och tro Rysslands intressen i Sverige är oviktigt eller inte förekommande när vi tvärtom sett bevis på hur både USA och övriga Europa varit drabbade av rysk påverkan som inte minst skadat trovärdigheten för respektive lands förmåga att hålla stånd mot propaganda och manipulation i samband med politiska val. Politiker i maktens korridorer i synnerhet måste ha förmåga att värna landets intressen gentemot främmande makt. Utsätta sig för den stora risk för yttre påverkan Bali gjort i samröret med öppet Kreml-vänliga Chang Frick med kopplingar till rysk regimmedia och också agera på Fricks initiativ mot Patrik Oksanen är huvudlöst. Än mer problematiskt är att Oksanen nyligen pekat ut Frick och Nyheter Idag som "Putins lakejer" i artikel i Expressen och Bali ändå lättvindigt deltar i smutskastningen av journalisten som så tydligt pekar ut ryska påverkanskampanjer som reella problem. Begå Balis misstag torde därför vara näst intill omöjligt. Just därför kickades han från partistyrelsen. Många menar Bali kommer alldeles för lätt undan.

https://www.expressen.se/ledare/putins-lakejer-finns-bade-till-hoger-och-vanster-/

Bali har länge flirtat med Sverigedemokraterna (SD) och deras väljare i sociala medier och via alternativa medier. Han har försökt normalisera SD genom bland annat SD-vänliga Nyheter Idag och speciellt Chang Frick av den enkla anledningen att Bali önskat se Moderaterna regera med stöd av SD, men också för att locka till sig deras väljare. Han spelade ett högt spel, blev utnyttjad och föll på eget grepp. Bali förlorade och Frick vann. Frottera sig med kontroversiella aktörer för egen vinnings skull blev en dyr läxa för Hanif Bali och Moderaterna. När Anna Kinberg Batras utsträckta hand till SD drogs tillbaka av Ulf Kristersson passade Nyheter Idag på att bita Moderaterna i rumpan via Frick-lakejen Bali som trodde han slog två flugor i en smäll. Bali gladdes åt att få håna UD och få bekräftelse av Frick, men fick bita i sitt eget sura äpple. Förblindad av sin "förmåga" att dupera andra lät han sig utnyttjas av Frick som lurade brallorna av honom. Utan tanke på vare sig omständigheter eller konsekvenser gav sig Bali på Oksanen - av alla. Huvudlöst!

- Nej, man kan inte ta väljare från SD utan att betala något för det, tänkte Chang Frick som blev många "klick" rikare på köpet. Trafiken till Nyheter Idag antas ha ökat markant med anledning av händelsen.

Länktips:

http://www.op.se/opinion/ledare/ledare-darfor-vill-partiledningen-att-bali-ska-ta-sin-kavaj-och-ga
https://kit.se/2016/01/14/30489/sajten-nyheter-idag-star-bakom-drevet-mot-dn-men-vem-star-bakom-nyheter-idag/?utm_source=twitter&utm_medium=post_footer&utm_name=website
https://www.expressen.se/ledare/replik-jag-kraver-en-ursakt-av-patrik-oksanen/
https://www.dn.se/nyheter/detta-har-hant-i-fallet-ud-oksanen-och-bali/

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vem vet vad som hade förhindrat Aviciis död?

Det kom ett hot som utvecklades till omfattande hatdrev mot min person

Grattis på alla hjärtans dag!