Hvad du liknar

En dikt av C. D. af Wirsén

Der står på skäret ett kapell,
Det blickar mildt från klippans häll,
Och hafvets vind, så frisk och sval,
Omfläktar spira och portal.

På takets krans så ljuft, så tryggt
Ha hafvets foglar nästen byggt;
Så bygga mina tankar bo,
Från vind och våg, hos dig i ro!

När mildt kapellets orgel rörs,
När andaktsfull din stämma hörs,
Då glömmer fogeln blåsigt haf,
Då tystnar hjertats oro af.

Du ljufva hem, du vän så blid,
Du hvita bo för helgonfrid,
Hur tryggt, hur godt hos dig det är
På lifvets vågomflutna skär!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vem vet vad som hade förhindrat Aviciis död?

Det kom ett hot som utvecklades till omfattande hatdrev mot min person

Grattis på alla hjärtans dag!