Jamtli Årets museum 2013

Pressmeddelande 15 maj 2013

Jamtli, länsmuseet i Östersund, har utnämnts till Årets museum 2013. Museet belönas för sin ständiga förnyelse och har genom nyskapande metoder blivit en motor för regionen och en inspirationskälla för museerna i stort. Bakom utmärkelsen, som delas ut för sjuttonde gången, står Riksförbundet Sveriges museer tillsammans med Svenska ICOM (International Council of Museums).
 
– Jamtli är ett länsmuseum som har både bredd och djup och som söker nya utmaningar. Arbetet med säsongsanpassningar av utbud och innehåll har på ett imponerande sätt lett till att den regionala besöksnäringen stärkts och museet har fått fler besökare, säger Mats Persson, generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges museer.

Museet vågar utmana invanda mönster och konventioner genom mer oprövade metoder, finansieringsformer och samarbeten. Det långsiktiga arbetet att utvecklas i nya konstellationer med fokus på regionen ger bredd och förankring åt den publika verksamheten och den samlade kulturarvspedagogiken. Den nya miljön i Jamtli Historieland, Det moderna samhället 1975, bidrog till ett nytt besöksrekord sommaren 2012.

- Jamtli arbetar ambitiöst med nordiska och europeiska samarbeten för att utveckla sin egen verksamhet, regionen och museipraktiken. Internationalisering skapar bra förutsättningar för utveckling och kvalitetsarbete så min förhoppning är att Årets museum-utmärkelsen blir en god anledning för alla oss andra i museisektorn att ta del av deras erfarenheter och hämta inspiration till nya samarbeten, säger Louise Andersson, Svenska ICOM.

Utmärkelsen Årets museum 2013 delades ut under Museernas vårmöte på Nordiska museet i Stockholm. Vid invigningen av vårmötet den 15 maj fick Jamtli ta emot priset, bestående av en glasskulptur designad av Bertil Vallien och ett diplom från kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Priset delas i år ut för sjuttonde gången.

Årets jury bestod av följande personer:
* Ing-Marie Munktell, ordförande i juryn och ledamot i styrelsen för Riksförbundet Sveriges Museer
* Louise Andersson, Expert Kulturpolitik, SKL, (ICOM)
* Lennart Johansson, professor, VD Kulturparken Småland
* Cecilia Magnusson, ledamot i riksdagens kulturutskott
* Vinnie Nörskov, fil. Dr museichef, Århus
* Johan Pihlgren, kulturentreprenör, Stockholm

Juryns motivering löd:
Genom att ständigt utveckla besöksanläggningen, senast genom ”Det nya Sverige-1970-talet” och genom att våga tänka nytt som i ”Teknikland”, där satsningen bygger på genomgripande samarbete med lokala föreningar och ett stort mått av ideellt engagemang, har Jamtli blivit en motor i både Östersund och Jämtland. Differentierat målgruppsarbete och prissättning över olika säsonger bidrar till att stärka besöksnäringen och den regionala utvecklingen. Publiktillväxten var mycket stark under 2012.

Viljan och modet att pröva nya organisatoriska modeller genom delat risktagande i form av dotterbolag ger en långsiktigt hållbar utveckling som kan inspirera hela museisektorn.

Som initiativtagare till NCK, Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik, arbetar man strategiskt för att utveckla det museipedagogiska fältet och bidrar till att de publika professionernas status lyfts.

Att Jamtli kontinuerligt finner vägar att arbeta både nordiskt och europeiskt är inspirerande för hela sektorn – när det gäller internationellt samarbete, erfarenhetsutbyte och finansiering.

Pressbilder finns på www.sverigesmuseer.se

För mer information
Ing-Marie Munktell, ordförande i juryn och ledamot i styrelsen för Riksförbundet Sveriges museer, 070-425 05 47
Louise Andersson, Svenska ICOM, 070-653 79 93
Mats Persson, generalsekreterare, Riksförbundet Sveriges museer, 070-811 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se

Kommentarer

  1. Jag besökte Jamtli historieland tidigare i somras och blev djupt imponerad av konceptet, både av dess komplexitet och dess pedagogiska värde.

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Vem vet vad som hade förhindrat Aviciis död?

Det kom ett hot som utvecklades till omfattande hatdrev mot min person

Grattis på alla hjärtans dag!