Är det inte gubbslem är det fittstim

Nej, man ska inte gå efter rykten, det är sant, men det som har rapporterats från gårdagens Grävseminarie är anmärkningsvärt och därför väljer jag att kommentera händelsen trots att jag inte bevittnat den med egna ögon. Det gör jag mest för mina följdfrågors skull.

Det här är i alla fall vad som sipprat ut ifrån journalisternas sammankomst vid Svenska Mässan i Göteborg:

Maria Sveland bjuds in till vad hon förstår är ett ”avslappnat, trevligt och underhållande samtal” mellan henne, Janne Josefsson, Britt-Marie Mattsson och Robban Aschberg samt moderatorn Sara Wennerblom Arén och bisittaren Täppas Fogelberg i en programpunkt kallad Late Night Show under Gräv – den årligasammankomsten för undersökande journalister. Men det blev inte som det var tänkt, eller så blev det just det? Redan efter 2 minuter uppges samtalat ha förvandlats till något helt annat än trevligt, något Maria Sveland själv berättar om i sin blogg och flera med henne anser bör likställas med det hon kritiserar i boken Hatet, som låg till grund för samtalet. Citerar Sveland: 

”Janne var arg på det där välkända sättet som bara Janne Josefsson kan vara: frustande, skakande och högröd. Janne var arg över att jag hade fått synas i media, ”överallt” senaste veckorna och att ”inte en enda journalist ställt en kritisk fråga om den fascism jag förespråkade”. Han syftade på kapitlet i min bok som handlar om Turteaterns uppsättning av SCUM-manifestet, en pjäs som enligt Janne förespråkade en ”fascistisk feminism”.

Dessutom, sa han medan han vägrade möta min blick och istället tittade ut på publiken, var han upprörd över att jag uttalat mig i en intervju om att vi inte alltid ska ta alla debatter. Att vi rentav ibland borde vägra ta debatten. Detta, menade Janne, var detsamma som att vara antidemokrat. Men jag var väl för snobbig för att sänka mig till ”folkets” nivå.

/…/ Täppas Fogelberg som satt bredvid Janne hängde genast på och menade att det medieutrymme jag fått senaste tiden var vansinnigt och egentligen borde jag vara tacksam eftersom det var ett privilegium och inte alla förunnat att bli inbjuden till debatter. Det absurda var att här satt det två upprörda män som både skällde på mig för att jag synts och hörts så mycket (alldeles för mycket) i media senaste tiden, samtidigt som de anklagade mig för att vara antidemokrat eftersom jag ”vägrade ta debatten”. Jannes röstvolym, ansiktsfärg och kroppsspråk visade dock att det var lönlöst att försöka förklara inkonsekvensen i deras argumentering. /…/

Nu satt jag här på scenen och tvingades bevittna hur Janne Josefsson skrek till publiken att de skulle räcka upp händerna om de ansåg att det var antidemokratiskt att jag ”vågade vägra ta debatten”. Jag såg ut över publiken (inte en enda räckte upp händerna) och tänkte att jag var glad att jag inte var ensam i ett rum med Janne. Berit Ås teori om de manliga härskarteknikerna visades med andra ord upp i realtid. Jag blev utsatt för osynliggörande, påförande av skuld och skam, dubbelbestraffning och förlöjligande.”

Vad jag kan utläsa från alla skriverier gällande den här händelsen är att en debatt spårat ur? Orsaken är troligtvis dålig styrning från moderator, men vem vet, kanske syftade samtalet till att vara en annan form av underhållning (inför festande journalister) än vad samtliga paneldeltagare blivit varse (inplanerad förnedring)?

Det känns onekligen märkligt att en omstridd kvinna som Sveland, vilken just skrivit en omdiskuterad bok kallad Hatet om manligt förtryck, antifeminism och härskartekniker, blir utsatt för just det av en man vars paradgren är härskarteknik – Janne Josefsson – och tillåts bli det? Ordföranden för Gräv, Terje Carlsson, och moderator Sara Wennerholm Arén ska enligt Sveland ha meddelat henne om motsatsen (ett trivsamt samtal) och med tanke på hur Sveland brukar agera (hon tackar nej till mycket) tror jag faktiskt att Sveland låtit informera sig om "samtalet" innan hon tackade ja. Inte minst när den riksbekante Janne Josefsson är en av paneldeltagarna och när alla vet hur han fungerar? Men å andra sidan är det svårt att finna logik i varför ledningen för Gräv skulle vilja mörka? Det klingar oprofessionellt i mina öron och är alldeles för riskfyllt. Möjligen skulle anledningen (till dold agenda) kunna vara insikten om att Sveland annars skippat debatten, men att riskera anseendet inför ett större gäng skjutjärnsjournalister är att spela för högt och därför måste det här vara ett moderatorbekymmer och därmed ett arrangörbekymmer, det är min teori.

Debatten avbryts tillslut. De som såg till att det blev så var två kvinnor ur publiken. Den mest framträdande av dem var, Sofia Mirjamsdotter, en prisbelönt journalist som upprörd över situationen greppade tag i mikrofonen och gjorde alla uppmärksamma på vad de just bevittnat:
 
- Tycker ni det är okej att Maria Sveland bjuds in för att under en timme förnedras av tre gubbslem?

I efterhand har Sofia Mirjamsdotter förklarat sitt agerande så här:

”Vi var några stycken som stod och diskuterade hur vi skulle kunna stoppa det som hände på scenen, helt enkelt för att visa att vi inte tyckte att det var värdig underhållning, inte minst med tanke på dagens datum. Grävande journalisters ordförande Terje Carlsson deltog i diskussionen och uppmuntrade oss att gå fram och avbryta vad som pågick. Sagt och gjort. Jag och Linda Evereus stegade fram till scenen. Vi frågade om det fanns en extra mikrofon".

Det finns ett filmklipp från tillfället då en upprörd Sofia Mirjamsdotter gör sig hörd. Klippet finner du här. Maria Sveland har på sin blogg beskrivit det åhörarna bevittnade och Mirjamsdotter m fl reagerat emot:


Mirjamsdotter var alltså den som satte punkt för den urartade debatten. Rent formellt avslutade moderatorn det, lite ursäktande kan tyckas, med orden: ”Janne är Janne”. Som om det vore en ursäkt, tänker jag om det...

Flertalet kvinnliga journalister som var på plats uppges ha upprörts över det inträffade. Detta styrks av det öppna brev undertecknat av 15 kvinnor, ställt till arrangörerna, innehållande krav på förklaringar. Arrangörerna har besvarat brevet, ett svar jag finner något godtyckligt:
 
”Föreningen Grävande Journalister beklagar om Maria Sveland känner sig besviken på föreningen efter sin medverkan i LNS. Det var förstås aldrig föreningens avsikt. Vår avsikt var att det skulle bli ett uppfriskande samtal i en avslappnad miljön, som avslutning på den första dagen av Grävseminariet.
 
Samtidigt så tar inte föreningen något ansvar för vad enskilda paneldeltagare har sagt och inte sagt under LNS. Vi anser att det måste få vara högt i tak under Grävseminariet.”

Så högt i tak och inget ansvar för vad enskilda paneldeltagare har sagt, är alltså förklaringen. Fast moderatorn ska ju kunna styra upp paneldeltagare och debatter som spårar ur. När så ej sker hamnar ansvaret per automatik hos arrangören - i form av val av moderator, i instruktioner till moderator eller bryta in när så behövs. Och för bövelen, högt i tak inbegriper väl inte dålig stämning? Tråkigt av #Gräv13 (hashtag på twitter) att inte erkänna bristerna.

Av rapporter att döma hakade Täppas Fogelberg på Josefsson i hetsen mot Svelands snarare än jämnade ut debattklimatet, vilket vore mer lämpligt för en bisittare till moderatorn (att deltagare ges lika stort utrymme) än att själv dominera. Föraningen är därför att moderator Sara Wennerblom Arén och bisittaren Täppas inte fixade uppdraget? Att vara moderator är en konst. Det ska gudarna veta. Samtidigt som man ska stimulera debatten, måste man underhålla den och styra upp (hantera) den. Det är många strängar på en lyra det och inte det lättaste att klara av. Speciellt inte när det föreligger stort engagemang och starka åsikter bland panelmedlemmarna, något som var gjutet i betong den här gången - Sveland på sitt vis och övriga på deras. Misstänker därför att läget var skarpt och att det krävdes en hel del av moderatorn denna kväll.

Det hade varit på sin plats i samtidsdebatten om ytterligheter som Sveland och Josefsson mötts under respektabla förhållanden och diskuterat ämnet på ett sansat sätt och tydliggjort kontrasterna  sinsemellan, vilket hade varit både konstruktivt och upplysande, till skillnad mot nu, när man lät det bli en anklagande debatt. Svelands bok är ett inlägg i samhällsdebatten och kräver sina frågor och svar för att kunna sättas in i andra och betydligt större sammanhang om den ska vara till gagn för en större massa. Men så blev det inte. Nu i stället blev vissa kvinnor fascister och några män blev gubbslem, och det är väl knappast att betrakta som  ”undersökande journalistisk” som hela Gräveventet ska handla om?

Nästan samtliga i panelen har avgett olika rapporter kring det inträffade, den ena mer häpnadsväckande än den andra. På sin blogg skriver Täppas:
 
”Maria Sveland lämnar tillställningen i Tårar medan en förvirrad Bloggerska, Sofia Mirjamsdotter, ber om en Mikrofon för att hålla ett packat tal till förmån för feminismen. Hon säger att scenen är full av Gubbar, och visst, vare sig Janne, Robban eller jag är några Springchickens, men det är lika många kvinnor på plats.

Terje, min vän och tillika nyvald ordförande för Grävföreningen, är lycklig. ”Årets Mediahändelse” säger han muntert som den Journalisträv han är.”

Täppas kallar alltså Mirjamsdotter för "förvirrad" och ”packad” (alltså "full" vilket har dementerats) för att i nästa blogginlägg antyda att Sveland gör sig till ett offer, ett tillstånd han som synskadad ogillar? När ansvarig för hela kalaset sedan uppges vara stolt över det inträffade, och kallar det ”Årets mediahändelse” (ska vi säga grattis nu?) känns det gensast osmakligt.

Janne Josefsson har också yttrat sig i sakfrågan. Till Expressen GT säger han sig inte begripa anklagelserna, än mindre tänker han be om ursäkt:

”Maria Sveland har en taktik där hon slänger ur sig saker och sedan inte tar debatten. Då tar andra mer plats och upptar mer tid. Är det mobbning? Jag begriper ingenting. Ska vi inte ha debatt? Jag förstår ingenting”.

Nej, vem förstår det här? Hela händelseförloppet är märkligt. För det första är moderatorns beteende obegripligt, självransakan/insikten hos flertalet inblandade vag (nästan obefintlig) och flera uttalanden av det konstigare slaget. Distans är nog vad deltagarna behöver nu. Att kommentera det just upplevda, tycks vara vanskligt...

När distansen väl är tagen bör deltagarna fundera på och ta ställning till det som sagts under eventet: var det typiska manliga strukturer (patriarkat och härskartekniker) som gjorde sig gällande under "samtalet" eller är Maria Sveland en gnällkärring som vägrar ta debatter (en antidemokrat, som Josefsson sa)? När man drar saken till sin spets, tycks det vara dessa två frågor deltagarna stannat upp vid? Vilken trist polemik i så fall. Inte särskilt nydanande.
 
Vi vanliga döda som inte var på plats i Göteborg under gårdagskvällen får nu snällt invänta någon form av rannsakande rapport från "Gräv" själva som slutfacit, vilket vi borde kunna förvänta oss av de undersökande journalister som står som arrangörer för eventet. Minst sagt.

En slutsats från Late Night Show är dock redan klar och det gäller det typiska i att debatter likt den här så lätt hamnar i ett och samma dike: Gnällkärringdiket. Jag vet inte om Sveland är en gnällkärring eller inte (jag känner henne inte) men trots det kan jag inte sluta förundras över att fort en kvinna tar upp jämställdhetsfrågor anklagas hon för att göra sig till ett patetiskt offer. Inte av alla, men alltid av någon och trots alla rapporter vi matas med som redogör för det ojämställda i samhället - exempelvis lönerna - ändå sipprar denna formulering fram. Är det inte märkligt så säg?

Men det är väl som några av grabbarna säger:  

Lilla gumman, sluta gnäll nu.

Det är bara för er tjejer att ta för er och överbevisa oss män om varför ni ska ha plats i rampljuset.

Med tillägget: Men klarar ni inte av jargongen, har ni gett prov på oduglighet.
 
Att det skulle vara något fel på jargongen, är ju otänkbart.
 
Det mest tråkiga i samband med Late Night Show är att ett enda ord - gubbslem - kommer att skymma sikten för det nyttiga debatten kunnat utmynna i - ett konstruktivt samtal om skillnader i retorik, om rådande debattklimat och orsakerna till det. Men nu kommer grundproblematiken med största sannolikhet att missas - av de flesta (med flit eller inte) på grund av ett ordval. Det är typiskt och beklagligt. För det samtalet hade behövts.
 
- Ja, är det inte gubbslem är det fittstim (håll er till sak). 

Så kontraproduktivt.

Kommentarer

 1. Nu har Janne Josefsson kommit med en mer utförlig beskrivning av händelsen.

  http://debatt.svt.se/2013/03/11/svelands-standpunkter-ar-oforenliga-med-kritisk-journalistik/

  Det lutar åt en antingen eller situation här. På Josefssons sätt eller på Svelands sätt.

  Varför så svart eller vitt?

  SvaraRadera
 2. Maria är ett fittslem fattar inte alla detta vid det här laget?
  Det är en orsak till varför hon tackar nej till att vara på något. Lögn efter lögn efter lögn från den kärringen. dom ända som inte ser det är blinda feminister, också kallat lågintelligens.

  SvaraRadera
 3. Att saker någon säger inte passar ihop med den världsbild man har, betyder inte att det är en lögn. Jag förstår varför Maria inte vill ta debatten om det nu är så att hon nekat till detta. Det är för att "debatten" blir person påhopp, förminskande, förlöjligande eller förnekande,helt utan fakta.Jag känner igen mönstret.

  SvaraRadera
 4. Janne Josefsson har återigen kommenterat det som hände, se här:

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5469807

  Här ser vi tydligt att just världsbilderna mellan inblandade är olika, att uppfattningen om vad debatter syftar till skiljer sig åt. Att Sveland inte var föremål för debatten, som handlade om "journalistiska dilemman och gränsöverskridanden", utan enbart var en panelmedlem likt Josefsson, spelar alltså ingen roll för Josefsson som tycker att man ska kunna ta alla tillfällen man får till att debattera precis vad man vill, speciellt i samma rum som människor man har synpunkter på. Det tycker inte Sveland, som är noggrann med vilka debatter hon deltar i. Att en krock uppstod under Late Night Show ter sig därför ganska självklart.

  Men vem har rätt av de två då? Måste man ta alla debatter? Måste man diskutera sig själv i samtliga sammanhang man medverkar i? Det kan vi fråga oss.

  En sak jag undrar över är varför Josefsson inte kommenterar annat än vad han anser är ”debatt” och vilka förväntningar han har på Sveland och hennes deltagande i debatter? Det är förvånande. För han kan ju inte ha missat övrigas reflektioner. Så frågorna om Josefssons eget beteende, för att ta ett exempel, borde han inte kommentera dem? Menar, om han kan diskutera Svelands beteende, bör han väl kunna diskutera sitt eget?

  - Han förstår ingenting, säger han. Gör han verkligen inte det? Det har jag svårt att tro.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Josefsson har väl inte mer rätt än Sveland när det kommer till sakfrågan (för vem har facit här? Inte jag.) utan det handlar om olika åsikter, och det får man ha. Varför inte visa varandra respekt i stället för att försöka tvinga den andre att tycka lika (alltså paneldeltagarna)?

   - Okej, du tycker att man ska ta alla debatter, i see your point, men det tycker inte jag, vi kommer inte längre.

   Det vansinniga här är att Josefsson inte kunde godta någon annan åsikt än den egna, och inte förmådde sig släppa frågan utan upprepade den på alla möjliga sätt. DET är problemet. Det var DET som gjorde honom dryg. Skitdryg.

   Radera
 5. Nu har Sofia Mirjamsdotter svarat Janne Josefsson i den så kallade gubbslemsdebatten:

  http://debatt.svt.se/2013/03/12/mediemannen-maste-lara-sig-att-lyssna-innan-de-gormar/

  Citerar:
  "Fredagens debatt på Grävande journalisters seminarium var ett tydligt tecken på att män dikterar mediebranschens villkor. De är så vana vid att höras mest att de inte reflekterar över sitt beteende, ens när de får kritik för det. Jag tror inte att dessa mediemän hatar kvinnor – men invanda mönster som missgynnar kvinnor måste brytas."

  SvaraRadera
 6. P1 idag om #Gräv13. Samtliga inblandade intervjuas. Bland annat Aschberg som kallar det "en pseudohändelse" och att "Sveland säljer böcker med hjälp av offerrollen."

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5470637

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du tillhör en minoritet som återgett och diskuterat Gräv och händelserna runt omkring Gräv på ett informativt och moget sätt tillskillnad mot mobben som utan tanke hävt ur sig fördömande tolkningar och sexistiska kommentaren om det inträffade. Det gäller att förstå det som hänt och veta vad man pratar om. Det gör du. Det här inlägget sparas nu som en favorit i kategorin Källor och referenser.

   Radera
 7. Fredrik Virtanen skriver en krönika i Aftonbladet idag som jag tycker sätter fingret på gubbslemsdebatten. Krönikan heter: Gubbslem – boken om hat ledde till mera hat, och länken finner du här:

  http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/fredrikvirtanen/article16428384.ab

  Vill citera några rader:
  ”Till nästa gång, snälla: Kan vi sluta klistra förklenande etiketter på meningsmotståndare, kära gubbslem, fascister, feministhäxor, mansgrisar, kärringar, gnälliga, gubbar, haggor, svin, kukhuvuden, torskar, bimbos, gamlingar, kränkta och idioter? Kan vi visa det vi har av intelligens och anständighet? Eller så kan alla bara hålla truten.”

  SvaraRadera
 8. Kristianstadsbladets Inga-Lill Bengtsson har bandat debatten, som ni finner via denna länk:

  http://www.kristianstadsbladet.se/kultur/article1841984/Har-kan-du-lyssna-pa-gubbslem-debatten.html

  SvaraRadera
  Svar
  1. När man lyssnar på debatten så slås jag över hur oerhört annorlunda Maria Sveland har beskrivit den. Jag uppfattar det inte alls som att hon skulle bli förminskad eller att Josefsson var arg som ett bi. Jag uppfattar det som en öppen debatt om just gränssättande inom journalistiken. Tycker Maria Sveland sjunker i förtroende efter den här händelsen. Känns inte som att hon är speciellt ärlig i det hon skriver.

   Radera
  2. Ja, när man läste Maria Sveland lät det betydligt värre än vad jag - så här i efterhand - upplever det. Nog för att Janne Josefsson använder härskartekniker i sin retorik, men han är inte värre mot henne än vanligtvis (så det kan inte vara personligt). Dock sägs en del saker som förringar problemet (problem med hat, hur det tacklas, och indirekt även om feminismen) som Sveland försöker lyfta fram, vilket bekymrar. Jag är övertygad om att ljudupptagningen kommer att missgynna Sveland och company framledes, vilket är synd då det kommer att skymma sikten även för övrigt jämställdhetsarbete (och inte bara drabba radikalfeministerna).

   Radera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Karin Olsson glömmer att 24 MeToo-artiklar fälldes. Om Åsa Linderborg och andra medier under MeToo

Hjälp, vem är Caroline af Ugglas?

”Situationen på Stortorget kunde lugna sig när imamerna förklarat hur det låg till” (ur DN, se länk)