Kultur på recept

Kultur på recept i Jämtlands län kan snart vara en möjlighet. Det mailade jag landstinget om redan för flera år sedan när ämnet började diskuteras på allvar i Sverige, och nu är frågan ute på remiss. Vad roligt!

Jag hade ämnet Kultur på recept som examensuppgift i Upplevelseekonomi när det begav sig och är övertygad om att receptbelagd kultur är ett fullgott alternativ i läkeprocessen när det kommer till vissa hälsotillstånd.

Det är sedan tidigare känt att kulturupplevelser är bra för vår hälsa. Det finns gott om nationell och internationell forskning som pekar på det. Att socialdepartementet, kulturdepartementet och nu även Jämtlands läns landsting kan tänka sig att receptbelägga kultur, är således en positiv handling.

Men Kultur på recept handlar inte om att gå till doktorn och få en konsertbiljett utskriven på recept, som vissa kanske tror, utan handlar mer om att själv utöva någon sorts kulturell verksamhet som ska tillföra patienten något utöver den ordinarie vården. Det kan handla om musicerande, teater, körsång eller någon annan estetisk aktivitet inom låt säga ett studieförbund. Begreppet omfattar även natur och trädgårdsupplevelser. I Helsingborg, som ligger i framkant när det kommer till receptbelagd kultur, finns även Fredriksdals trädgårdar med som ett alternativ.

Det är långtidssjukskrivna personer med depressioner, stress, ångest och långvarig smärta som genom den här vägen ska få testa på kultur som alternativ behandling, något Jämtlands läns landsting nu beslutat utreda möjligheterna till att införa i länet.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vem vet vad som hade förhindrat Aviciis död?

Det kom ett hot som utvecklades till omfattande hatdrev mot min person

Grattis på alla hjärtans dag!