Kulturbråket i Östersund

I morse besökte Östersunds kommuns informationschef Eva Larsson P4 Jämtland med anledning av att hon blev gårdagens stora ”snackis” lokalt efter att ha beskrivit staden Östersund som kulturlös ett utlåtande som väckt starka känslor hos Östersunds kulturarbetare som minst sagt kände sig nervärderade av hennes ord. Med i studion hos P4-morgongänget Lisbeth och Håkan fanns även kulturarbetarnas representant för dagen, Björn Höglund, som till vardags är låtskrivare, musiker i gruppen Hoven Droven och medlem i organisationen Startskott, vilka arbetar för att få till stånd ett kulturhus i Östersund. 

Det var i måndagsupplagan av tidningen Östersunds Posten som Eva Larsson fällde kommentaren man kan inte lyfta fram någonting som inte finns om kulturen i Östersund. Se även tidigare inlägg i ämnet nedan.


Bilden är lånad från SVT Jämtlandsnytts hemsida.
 
För att sammanfatta radioinslaget kort menar Eva Larsson att hon blivit missförstådd i gårdagens ÖP, att uttalandet är ryckt från ett sammanhang och hon därför tolkats fel. Hon säger sig inte ångra sitt uttalande eftersom hon vet vad honom menar. Eva Larsson uppger att hon talar om en annan verklighet än vad vi tror. Hon talar om profilering och inte om... verkligheten? Det betyder att när hon säger att det inte finns någon kultur att lyfta fram i stan, är det mentala bilder och associationer hon talar om. Jag förstår inte riktigt vad hon menar med det, men däremot förstår jag hur Eva Larsson fungerar i rollen som informationschef hos Östersunds kommun och jag har även en teori om varför kulturen har låg prioritet här. Men lyssna gärna till hela radioinslaget här eller se Jämtlandsnytts inslag här innan ni läser vidare. Inslagen är inte långa.

Inget brinnande intresse för kultur hos politikerna, ingen kommunal kulturstrategi

Östersunds kommuns informationschef Eva Larsson talar i termer av strategi, profilering och marknadsföring i inslagen ovan, vilket betyder att kommunen gjort urval. Kommunen har valt och valt bort. Idrotten blev vald först och enkom. Kulturen, hon står ensam kvar i ett hörn. Ovald.

Inte en enda person i kommunhuset har klivit fram och valt kulturen (ännu) och därför prioriteras heller inte kulturen, därför får inte kulturen de anslag de önskar sig och därför syns inte kulturen i kommunens marknadsföring. Kan det bli annat än "kulturlöst" när så sker?

Något större intresse för kultur finns inte bland våra politiker. Så enkelt är det. Och politikerna styr över tjänstemännen. Alla partier och alla tjänstemän har också drillats av samma PR-folk som lärt dem allt om profilering, destinationsutveckling och Storytelling och hur viktigt det är för en stad att profilera sig med hjälp av PR-verktyg. Kommunen har lyckats bra i marknadsföringen av Vinterstaden. Synd bara att profileringen blev för smal, att kulturen lämnades utanför. Alla partier har också varit med om att arbetat fram samtliga av kommunens strategiprogram. Man kan därför inte skylla på vilka pariter/vilket parti som sitter vid makten utan det är bara att inse att Östersund är en stad där man i första hand identifierar sig som friluftsmänniskor i ett vinterlandskap och inte som kulturella. Vi lever i en friluftsregion, framför allt, det har vi fått lära oss av omgivningen och det är vår historia, MEN människor är tillskillnad mot vad Eva Larsson försöker påskina inte så ”enfaldiga” att vi endast är friluftsmänniskor i en stad som arrangerar idrottsevenemang på vintern, utan människor är betydligt mer komplexa än så, vilket är misstaget i denna historia.

Svagt kulturindex i Östersund

Vi vet faktiskt redan om att Östersundarna är kulturentreprenörer och kulturkonsumenter, också. Östersundarna är idrottsintresserade och kulturella. Det vet alla kulturarbetare. Annars skulle kulturarbetarna i regionen inte finnas, vara så bra och efterfrågade som de är. Men vi får inte lura oss att tro att vi är världens bästa brukare av kultur, för det är vi inte, utan Östersundarna kan bli avsevärt mycket bättre på att nyttja den kultur som faktiskt finns här. Det visar inte minst Fastighetsägarnas utredare Rudolf Antonis undersökning Kulturen och Staden som placerar Östersund bland de 10 sämsta när det gäller våra kulturvanor. Antoni har tittat på hur ofta människor i olika städer ägnar sig åt bokläsning, biobesök, teaterbesök, biblioteksbesök och besök på pop- rockkonserter. Östersund hamnade långt ner på listan inom samtliga områden. Det enda som placerade oss aningen högre i kulturindex var bokläsandet och biblioteksbesöken, men inte ens där låg vi speciellt högt upp i tabellen. Så några jättekonsumenter av kultur är Östersundarna inte. Det undersökningen visar spelar såklart in när människor talar om och beskriver sin stad, vilket kan låta kulturfattigt men beskriver inte hela bilden (kulturutövarna utelämnas exempelvis). Undersökningen är ingen måttsock på hur bra eller omfattande den kultur som finns här är. Östersund har gott rykte i rollen som kulturentreprenörer (utåt sett) och våra kulturinstitutioner håller god klass, dessa aspekter missar undersökningen ifråga.

Ett annat problemet är att när befolkningen blir tillfrågade i undersökningar som Eva Larsson refererar till om vad som är typiskt och speciellt för Östersund och Jämtland, är det första människorna tänker på ”vinter och friluftsliv”. Det är vad som först poppar upp i tanken. Snart även "mat" eftersom mat marknadsförs stenhårt av regionen. Dessa undersökningar gräver nämligen inte på djupet utan synliggör bara det absolut yttersta skiktet av våra åsikter och intressen och därför omnämns inte kulturen av respondenterna i första läget. Speciellt inte med tanke på att ”alla” städer innehar museer, musiker, konstnärer och då väljer man att uppge annat i stället dvs. sådant man redan "hört" är typiskt för regionen. Respondenters svar är sällan personliga utan snarare betingade av yttre faktorer, faktorer jag kommer att ge exempel på lite senare.

Den som söker han finner, heter det ju, men Östersunds kommun har inte sökt kulturen. Det är därför informationschefen inte funnit ”spetsen” heller inte bredden inom kulturen (ännu). Strateger och marknadsförare likt en informationschef hos kommunen har till uppgift att bygga koncept och varumärken, vilket vår kommun valt att göra åt idrotten men inte åt kulturen. Kultur är därför att betrakta som okänt vatten för Östersunds kommun, som inte har en aning om vad som finns eller inte finns lokalt. De vet heller inte hur bra kulturen är eftersom kommunen inte har forskat i saken eftersom fokus hela tiden har legat på idrott och vinter. "Kulturen måste synliggöra sig själva och själva ansvara för sitt konceptbyggande", säger Eva Larsson. Det låter orättvist i mina öron. Speciellt när kommunen paketerat vintern och idrotten så fint och marknadsfört dem så väl redan, men inte är villiga att göra samma sak för kulturen. 

Vinterstadsprofilen styr precis allt

Informationschefen uppger vidare att man byggt sin profil efter hur efterfrågan sett ut och fortfarande ser ut och på hur respondenterna svarat i undersökningar som kommunen låtit göra, vilket är en begränsning kommunen valt att göra redan från start och innebar att man valt att premiera idrotten. Hade man önskat ett bredare koncept hade kulturen redan varit inpaketerad och varumärkesduglig nu, och det med hjälp av kommunens pengar dvs. precis som för exempelvis skidskyttet och långfärdskridskokonceptet på Storsjön alltså. Så att skylla på respondenterna, hur de svarat, är alldeles för enkelt i sammanhanget.

En viktig förklaring till varför det ser ut som det gör är att kulturen aldrig någonsin har marknadsförts av Östersunds kommun tidigare och därför beskriver inte medborgarna Östersund som en kulturstad. Vi lever i ett samhälle där vi influeras och påverkas av det vi ser och hör i reklam och media, och eftersom varken kommunen eller lokalmedia varit speciellt kulturella eller lyft fram kulturen tidigare, är kultur inget Östersundarna refererar till (i undersökningar) och just därför biter sig Eva Larsson i svansen när hon säger som hon gör - att kulturen inte finns - eftersom det är kommunen själva som sett till att kulturen hamnat i skymundan. Kulturens syns inte eftersom kommunen gömt och glömt den. Det är verkligheten, inte tvärtom, som Eva Larsson formulerade sig.

Politisk organisation

Vi kan inte bortse ifrån att informationschefen tillhör en politisk organisation, att det är kommunpolitikerna som beslutar om och ansvarar för hur profileringen av Östersund ser ut och inte tjänstemän som Eva Larsson. Så vitt jag vet har profileringen av Östersund föregåtts av stor enighet mellan partierna och över blockgränserna. Det har med andra ord varit en medveten strategi över partigtänserna att premiera idrotten och marknadsföra vinterlandskapet. Destination Vinterstaden har varit prioritet nummer ett för samtliga inom kommunen. Såväl för politiker som för tjänstemän. Att kulturen utelämnades, är alltså ingen slump. Det är en konsekvens av den strama marknadsföringen av Vinterstaden som medfört att kulturen fått stryka på foten. Jag innbillar mig att kommunen tyckte det räckte med Jamtlis egen attraktionskraft och Storsjöyrans starka och personliga varumärke som dragplåster inom kulturområdet då det begav sig? Vill även passa på att uppmärksamma alla på att kommunen är delägarre av Turistbyrån, vilken Eva Larsson hänvisade till, och att Turistbyrån också använder profilen i sitt arbete och marknadsföring av stan. Därför är profilen Vinterstaden otroligt stark och genomträngade inom regionen och långt utanför kommungränsen. Om vi skulle peta in kulturen i det massiva profil- och marknadsföringsarbetet som idrotten fått av kommonen, skulle läget se helt annorlunda ut. Det lovar jag. Hårt PR-arbete är lönsamt.

Men snart är det andra tider. Saker och ting förändras. Snart är det dags att förnya kommunens styrdokument, i alla fall några av dem, och då kommer kulturen att vara i fokus. Det är jag säker på efter allt som hänt den senaste tiden. Bara en ekonomisk kris likt Greklands ska kunna ändra på det. Tror jag.

Slutligen vill jag konstatera att det är hälsosamt med kulturdebatter. Den i Östersund har varit efterlängtad av många. Debatter är av godo då de inger insikt och täpper till kunskapsluckor (i vår region inom ämnet kultur) och öppnar upp dörrar som varit stängda och låsta alldeles för länge. Kanske har det alltid vadit så för kulturens del i den här i stan? Jag vet inte det, men jag är glad över att kulturdebatten lever, frodas och engagerar många människor i Östersund. Det är något stort på gång. Branschen håller på att utvecklas, stärkas och det här kommer att leda till att stadens attraktionskraft ökar på sikt. Det känns åtminstone så nu. 

Kommentarer

 1. Du är vis damen. Det är alldeles för många i länet som tar plats i kulturfrågans offentliga rum och som inte har en aning om vad de pratar om. Det kan jag inte beskylla dig för. Jag fann din blogg av en slump. Vilken skattkista det är.

  Vänlig hälsning
  din nye trogne läsare Bengt-Erik

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men tack så hemskt mycket för dessa allför vänliga ord!!!

   Det känns fint att du säger så om det jag skriver. Ändå ska du veta att jag håller tillbaka mycket i bloggen. Jag vill nämligen inte bli FÖR analyserande och inte diskutera mina specialområden mer "vetenskapligt" än jag gör nu utan vill hålla bloggen ganska ordinär och lättsam.

   Jag talar främst om kulturhändelser i mitt närområde också, vilket är känsligt. Det kan anses provocerande och skada min person (karriär) om jag tycker för mycket om saker och ting. Det är jag väl medveten om. Jag skulle såklart vilja debattera lokala kulturangelägenheter mer djupsinnigt än jag gör just nu, men känner att det lätt kan bli fånigt då (vem är jag att göra det liksom?) samtidigt som både jantelagen och revirområden hotas av dylikt beteende och därför håller jag ganska låg profil...

   Att tala högt om och uttrycka sina åsikter, är inte det mest uppskattande man kan sysselsätta sig med. Inte ens inom kulturområdet.

   Är glad att du hittade hit och att du vill återkomma! Det värmer lilla hjärtat det.

   Mvh Lillemor

   Radera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Vem vet vad som hade förhindrat Aviciis död?

Grattis på alla hjärtans dag!

Det kom ett hot som utvecklades till omfattande hatdrev mot min person