Bakom Herr Idrott står Fru Kultur

Idrott kontra kultur är ett surt kapitel i Östersunds historia. För att exempelfiera läget vill jag referera till en krönika i Östersunds Posten där Jens Ganman berättar om hur fördelningen i antalet aktiva inom respektive grupp ser ut. Den kommunala kulturskolan sysselsätter i nuläget 923 barn och unga, och ytterligare 228 står i kö. Hur många som är knutna till lokala fotbolls-, hockey-, skid-, bandy-, och gymnastikföreningar uppgår till 907. Alltså är intresset för kulturskolan större än intresset för idrott inom gruppen barn och unga i Östersunds kommun. Siffrorna är helt färska och hämtade från kultur- och fritidsnämnden.

Vad gäller kommunens ekonomiska satsningar på anläggningar för gruppen idrottsungdomar, uppgår den till över 400 miljoner under 2000-talet medan Kulturskolan får bedriva verksamhet i radonsmittade och vattenläckande lokaler. Kommunen tar nämligen inte ansvar för kulturskolans lokaler uppger man, och inget kulturhus av tillräcklig kvalitet går att finna lokalt.

Det enda positiva Fru Kultur kan utläsa av den här artikeln, som handlar om Östersunds kommuns budget, är att Ångaren Thomée räddas kvar (till ett värde av ca 200 000 kr/år?) och att kommunen ämnar starta en utredning gällande behovet av ett kulturhus, en utredning som egentligen redan är gjord av en privat aktör på marknaden och känns mer som ett förhalande av kommunen än något annat. Annars är resurserna extremt snedfördelade mellan kultur och idrott i den här kommunen. En ny idrottsarena för 260 miljoner ska byggas och skidstadion ska rustas upp. Kulturen då? Förstår inte vår kommun hur viktigt det är med kultur?

Bilden är lånad. 


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vem vet vad som hade förhindrat Aviciis död?

Det kom ett hot som utvecklades till omfattande hatdrev mot min person

Grattis på alla hjärtans dag!