Hjälp, vem är Caroline af Ugglas?Boktips! Jag har aldrig varit ett fan av Caroline af Ugglas vare sig det gäller hennes musik eller konst men hennes personlighet är jag smått fascinerad av. Har just läst hennes bok "Hjälp, vem är jag?" och kan väl tycka att det narcissistiska samhället nått en ny sorts toppnotering med denna bok där Ugglas faktiskt utelämnar sina terapisamtal nästan helt och ordagrant. Detta gör hon också ogenerat med hjälp av psykoterapeuten och tillika poeten UKON. 
- En aningen sjuk kombination kan man väl få säga om samarbetet dem emellan och om boken som sådan?!
Men trots det smått bisarra i det hela tycker jag ändå det är friskt med människor som vågar vara svaga. Det renderar hög status i en värld där man inte vågar ha svagheter eftersom det kan innebära degradering och statusbortfall bland vänner och misströstande (läs skadeglada) i ett allt mer kargt samhälle där i stort sätt alla är rädda för att misslyckas.
Boken delas in i olika ämnen såsom barndom, familj, arbete, ångest och likande men allt blandas huller om buller eftersom mycket är svårt att separera bort ifrån varandra. Även Caroline själv har svårt att hålla sig till ämnet i terapisamtalen, men det gör inget utan det blir istället mer intressant för oss läsare att "höra" henne berätta fritt om sitt liv utan (tillsynes) några krusiduller. Hon verkar vilja förstå sig själv och går därför in helhjärtat i beskrivningen av sig själv och sitt liv, känns det som. 
Hennes uppväxt är nog mest spännande att läsa om i boken. Som ung var Caroline riktigt jobbig. En obstinat bråkstake som föräldrarna måste ha haft det fruktansvärt tufft med. Hon berättar bland annat om hur hon påtänd av droger blev hämtad av sin pappa och att hon istället för att följa med honom smiter sin väg och skriker "våldtäkt, våldtäkt" i syfte att komma undan honom. Det måste ha varit en fruktansvärt hemsk situation på många sätt för hennes orolige far. Men det som hela tiden slår en är hur brutalt ärlig hon är när hon blottar sitt liv och sina tillkortakommanden inför oss. Men hon ger också intrycket av att vara en mycket stark och kreativ person som kan konsten att vända motgång till framgång. Andra saker hon röjer är att hon under vissa perioder bokstavligen inte har kunnat lämna sitt hem utan att ha sin man med sig (en sorts social fobi) och att hon stundtals hamnat i depressioner och ätit psykofarmaka. 
Carolines liv tycks ha pendlat mellan kontroll och kaos. Dock har hon lärt sig ta till olika metoder och överlevnadsstrategier för att kunna hantera situationer och därmed också förmå sig leva ett drägligt och framgångsrikt liv, vilket är imponerande tycker jag. Varje session (ämne) avslutas i boken med ett sammanfattande referat signerat både Caroline och UKON där de var för sig begrundar vad som sagts under samtalet. Men vad terapin egentligen "hjälpt" Caroline med kan man inte utläsa i boken. Boken ger oss inte alla frågor och svar även om den är extremt öppenhjärtlig. Men det är inget man lider av eller ens tänker på. Boken är inte skriven på det sättet.
Boken är annorlunda. Speciellt om man jämför med alla andra biografier eller skildringar av kända personer som getts ut i bokformat, vad jag vet. Tillvägagångssättet är intressant på ett nytt sätt och gör boken läsvärd bara därför. Den ger utöver det alla oss "ovetande" en inblick i vad terapi kan vara men också en upplevelse som mer liknar skräckblandad förtjusning då vi förundrat och lite skamset tar del av en människas ohämmade berättelser om sig själv, vilket kan vara nog så jobbigt för oss som är uppväxta i jantelagens avgrunder...
Har du problem att erkänna en fis? Ja då kan du behöva läsa den här boken eftersom den inger förstånd nog att inse att livet är mer traumatiskt än så och att livet inte ska behöva bli ångestladdad på grund av petitesser och pjosk utan avverkas mer avslappnat än det. Det är min graverande slutsats efter att ha läst denna mycket självutlämnande och självuppfyllande PR-historia undertecknad Caroline af Ugglas.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vem vet vad som hade förhindrat Aviciis död?

Det kom ett hot som utvecklades till omfattande hatdrev mot min person

Grattis på alla hjärtans dag!