Är alfahannen död?

Läste nyss en otroligt informativ och intressant artikel i web-varianten av tidningen Fokus skriven av Lisa Bergman. Artikeln heter Det är synd om mannen och behandlar mäns livssituation. Lisa Bergman hävdar att det pågår en kulturdebatt i Sverige kring möjligheten att både vara sexig och snäll som man idag och refererar till författaren ”Karl-Olov Knausgårds tradiga pappatillvaro, tv-serien »Våra vänners liv« och mängden människor med skägg i Skavlans fåtöljer”. Med minnet av ”Grabbarna på Fagerhult” och ”Stora Machoboken” i bakhuvudet undrar hon därför om alfahannen blivit utrotad i jämställdhetens namn när ”emotionell närvaro, hygglighet, pratsamhet, familjekärlek och samarbetsvilja i relationer” numera är påbjudet?! Hon ställer därför frågan om vad det innebär att vara man i Sverige idag, om det finns några nackdelar för män i samhällsdebatten?! Den efterföljande läsningen är inte att betrakta som skönsång precis. Inte alls. Män befinner sig nämligen både i toppen och i botten i all statistik visar det sig. Gränserna mellan att vara man respektive kvinna har suddats ut en del. Man kan också se i statistiken och i förklaringar som ges i artikeln att allt nödvändigtvis inte är könsbundet eller lika typiskt idag som det var förr. Men vad innebär det? - Ja, kanske att samhällsdebatten färgas av för mycket fokus på kön istället för rådata? Eller så tolkar vi in för mycket eller för lite i statistik? Ja jag vet inte. Men ibland verkar vi tro att saker och ting är förutbestämda, något som resulterar i att vi inte reagerar över fenomen vi egentligen borde höja ett varningens finger för. Varför oroar vi oss över unga människors alkoholvanor idag när det är männen som har de största problemen? Och tycker vi att det är mer okej om en man skippar umgänget med barnen till förmån för spriten än om en kvinna gör det? Varför i så fall? Antagligen oroar vi oss över att missbruket bland kvinnor ökar, vilket det gör, och att unga ska hamna i ett allt för tidigt missbruk, men det gör ju inte männens problem mindre?! Borde vi inte rent faktamässigt sätta in resurserna mot de unga männen först egentligen, om vi ska jobba på lång sikt, preventivt och allt ska vara jämställt och statistiskt riktigt?

Svårt är att avgöra vad som är rätt och fel, normalt eller inte i sådana här sammanhang. Vad är och ska egentligen vara könsbundet eller jämställt? Kan precis allt vara jämlikt? Jag kan inte sluta tänka på det efter att ha läst den här artikeln, som inte ger några egentliga svar på mina frågor utan bara slänger ur sig flera tankeväckande fakta. Visst. Jag har funderat och läst om det här förrut och jag kan förstå varför det exempelvis har forskats mer på män än på kvinnor vad gäller vår hälsa hittills. Det har med gamla traditioner att göra och det kan vi ändra på nu när vi är medvetna om dem. Värre är det med våra fördomar som vi inte ens har någon aning om existerar. Vad vet vi är att betrakta som normalt eller inte för kvinnor respektive män egentligen? Vi är ju långt ifrån medvetna om det. Lite vet vi. Visst. Mycket vet vi inte. Vi tror en massa saker och famlar i mörkret i mycket vad gäller könsfrågan, helt klart. Är till exempel tillvaron alltid värre för kvinnan, som man kan få för sig i bland? Vidare, skulle det göra något om det visar sig vara värre för mannen i något avseende för dagens jämställdhetsdebatt? 

Föresten!
Visste ni till exempel att ensamhet på julafton mäts regelbundet av SCB och att undersökningarna visar att 90 000 ensamstående män tillbringar julafton i ensamhet medan bara hälften så många singelkvinnor gör det.
Visste ni att svenska män har cirka fem procent kortare liv än kvinnor vilket motsvarar en timme varje dygn, en natt varje vecka, två och en halv vecka varje år.
Visste ni att män äter alldeles för lite frukt och grönt oavsett ålder och att män är mer stillasittande och uppger oftare att de inte motionerar över huvudtaget i jämförelse med kvinnor och även om män röker lite mindre numera än vad kvinnor gör så använder de ändå mycket mer snus. Män är statistiskt sett också klart tjockare än kvinnor.
Visste ni också att risken att avlida i en hjärtsjukdom är mer än dubbelt så hög bland män som bland kvinnor i dag och att män drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar ungefär tio år tidigare i livet än vad kvinnor gör.
Visste ni att när det gäller hjärntumör är det färre män än kvinnor som insjuknar, men betydligt fler män som dör av sjukdomen. Överlevnaden för män i hjärntumör är bara 45 – 50 procent jämfört med 65 – 70 procent hos kvinnorna.
Visste ni att när det gäller psykisk ohälsa uppger kvinnor mer frekvent att de mår dåligt, men att det är män som får sådan ångest att de begår självmord.
Visste ni att män mer sällan uppger att de har en nära vän än vad kvinnor gör.
Visste ni att det är män som begår fyra av fem brott i landet och att det bland vuxna män går 1,5 misshandlade män på varje misshandlad kvinna, att våldet som män utsätts för ofta är grovt och vållar skador som gör att de i mycket större utsträckning än kvinnor måste vårdas på sjukhus och att nästan dubbelt så många män som kvinnor avlider till följd av dödligt våld.
Visste ni att lönegapet mellan män och kvinnor krymper. Från att ha legat på ungefär 20 procent för 20 år sedan till att ligga på ungefär 15 procent i dagsläget.
Visste ni att när det gäller skillnader i förmögenheter mellan kvinnor och män så äger redan kvinnorna i USA över 50 procent av all förmögenhet i landet medan de i Europa äger drygt 40 procent och i Norden 45 procent.
Visste ni att av 17 800 inrapporterade fall av hemlösa under vecka 17 år 2005 var runt 13 500 av dem män.
-Nä, jag visste inte det här, men nu gör jag det! Skönt!
Nu har även ni fått tagit del av statistik och tankar i ämnet. Om det är lättare att vara kvinna än man, förtäljer inte historien. Inte om det går att vara både sexig och snäll som man heller och var alfahannen befinner sig vete katten. Men vad gör väl det och ska det egentligen göra något?! Vad ni själva gör av allt det här är upp till er: Meningslöst eller meningsfullt? Det avgör man bäst själv!


Cogito, ergo sum!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vem vet vad som hade förhindrat Aviciis död?

Det kom ett hot som utvecklades till omfattande hatdrev mot min person

Grattis på alla hjärtans dag!